Rotarys formål er å utvikle vennskap
som grunnlag for å gagne andre.

Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse,
samhold og fred gjennom idealet om å gagne andre.

>>> GÅ TIL QUIZ