Rotary-fondet (TRF – The Rotary Foundation – opprettet i 1917)
har siden 1947 fordelt mer enn 3,4 milliarder dollar

til sine lokale og internasjonale prosjekter.

Rotary støtter humanitært og fredsskapende arbeid over hele verden, med spesiell fokus på: Fredsarbeid og konfliktløsning, helseforebyggende tiltak/behandling, rent vann og sanitærprosjekter, helse- tiltak for mor og barn, grunn-utdanning og leseferdighet i tillegg til økonomisk- og samfunnsmessig utvikling.

End Polio Now er eksempel på et verdensomspennende prosjekt hvor Rotary har tatt sikte på å utrydde polio på verdensbasis.

>>> GÅ TIL QUIZ