Rotary International (RI) er navnet på den internasjonale Rotaryorganisasjonen. RI ledes fra hovedkontoret i Evanston, Illinois i USA av en president og et styre på 17 medlemmer.

Rotary i Norge er delt i seks distrikter med ca. 10.700 medlemmer i ca. 290 klubber over hele landet. Hvert distrikt ledes av en guvernør som i likhet med klubb-presidentene fungerer ett år – fra juli til og med juni.

Norsk Rotary Forum (Norfo) fungerer som fellesorgan for norske guvernører, og fremmer kontakten mellom distriktene. Norfo forvalter fond og utnevner tillitsvalgte på nasjonal basis.

Norfo koordinerer fellesoppgaver for distriktene og arbeider bl.a. med opplæring av nye guvernører.

Norfo utgir informasjonsmateriell på vegne av de norske Rotarydistriktene.

>>> GÅ TIL QUIZ