Lokalt karakteriseres Rotary best ved ukentlige møter som kan være bl.a. foredrag, bedriftsbesøk eller prosjektarbeid. Medlemmene i en Rotaryklubb skal være representativ for lokalsamfunnet.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene. Dette gjennomføres ved internasjonal ungdomsutveksling, samarbeid om humanitære prosjekter, omfattende stipendier og ulike utvekslinger.

Rotarianere kan møte i klubber over hele verden.

>>> GÅ TIL QUIZ