Bli med i vår Rotary QUIZ og VINN en El-sykkel
Siste frist for å delta online – se frister pr. distrikt.
Info om regler og premier nederst på denne siden!

Velg riktig svaralternativ og du er med i trekningen av en El-sykkel til en verdi av inntil kr. 10.000,-

1. HVA ER ROTARY?

2. HVA ER FORMÅLET TIL ROTARY?

3. HVILKEN ALDERSGRUPPE ER MEDLEM AV ROTARACT?

4. ER ROTARY AKTIV PÅ FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN OG BLOGGER?

I Norge er Rotary delt inn i 6 distrikter - se på oversiktskartet hvor du har ditt bosted for å velge riktig distrikt.

MIN BOSTEDSADRESSE LIGGER I DISTRIKT

 

Hvert distrikt gjennomfører Rotary QUIZ og har egne sluttdatoer for kampanjen.
Distrikt 2250 – siste frist 15. juni – avsluttet.
Distrikt 2260 – siste frist 15. juni – avsluttet.
Distrikt 2275 – siste frist 31. mai – avsluttet.
Distrikt 2290 – siste frist 15. juni – avsluttet.
Distrikt 2305 – siste frist 24. juni – avsluttet.
Dette er en nasjonal aktivitet for å synliggjøre Rotary og fremme hva Rotary er og gjør.

Rotary QUIZ består av en enkel infofolder og et svarskjema som kan leveres inn til lokal arrangør.
Om ønskelig kan du bruke digitalt svarskjema på
denne nettsiden.

Svarene finner du i infofolderen eller under
menyknappene øverst på denne siden.

Regler for deltakelse:

  • Rotarymedlemmer kan ikke delta
  • Deltaker må være over 18 år

Det er gratis å delta, Rotary QUIZ består av
4 enkle spørsmål om Rotary.

Premier:

  • Det trekkes 1 hovedvinner fra hvert distrikt, dvs. totalt 6 hovedvinnere som får hver sin gratis
    el-sykkel fritt tilsendt
  • Det trekkes i tillegg 3 ekstrapremier for hvert distrikt, totalt 18 ekstrapremier hvor vinnerne får tilsendt en flott Rotary reflekssekk

Trekning foregår rett etter kampanjeslutt i hvert distrikt og vinnerne blir kontaktet.
Resultatet av trekningen vil bli publisert på rotary.no